استخدام پزشک

بهره مندی از دانش و تجربه ی پزشکان ایرانی اولویت اول تمامی مراکز درمانی شرکت در بحث جذب و پذیرش نیروی انسانی می باشد.

فرایند شناسایی و گزینش پس از ارسال رزومه استاندارد برای هیئت بررسی آغاز خواهد. به این منظور، پزشکان محترم میتوانند با دریافت مشاوره رایگان از طریق کارشناسان ما، اقدام به تهیه ی مناسب ترین رزومه تخصصی نمایند تا بدین صورت شانس خود را برای اخذ پذیرش نهایی به حداکثر افزایش دهند.

پس از تایید رزومه و دریافت تاییدیه ابتدایی توسط هیئت نظارت، معمولا از پزشک برای شرکت در مصاحبه ی آنلاین و غیر حضوری دعوت به عمل خواهد آمد. همچنین فرایند آماده سازی مدارک مورد نیاز می بایست بصورت موازی دنبال شود تا در زمان اخذ پذیریش نهایی وفقه ای در مدت زمان تعیین شده برای استخدام پزشک ایجاد نشود.

کارشناسان گروه سلامت شرکت، از ابتدایی ترین مرحله ی استخدام یعنی آماده سازی رزومه تخصصی تا گام آخر که عقد قرارداد با مرکز درمانی مورد نظر می باشد، همراه شما هستند تا کلیه ی مشاوره های مورد نیاز را در زمینه های حقوقی و مهاجرتی بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهد.