سایر مقالات
سایر مقالات

حقوق و درآمد پزشکان در ترکیه

مدت‌زمان نسبتاً طولانی برای دریافت مدرک و رسیدن به تخصص موردنیاز در کنار جایگاه خطیر و مسئولیت بزرگ، پزشکی را در سطر اول جدول رده‌بندی مشاغل از لحاظ حقوق و

مطالعه بیشتر..

فرم مشاوره دکترپیشکار