خدمات دکترپیشکار…

به دلیل نیاز قابل توجه پزشکان به داشتن تعامل با مجامع آموزشی و سلامت در سراسر دنیا و با نظر به برخی محدودیت های موجود در کشور، گروه سلامت هلدینگ آریان به جهت داشتن تجربه ی کافی در زمینه ی برقراری تعاملات بین الملل و با هدف افزایش دسترسی به امکانات آموزشی روز و توسعه ی سلامت پایدار، خدمات ویژه ای را به اعضای محترم جامعه ی پزشکی و درمان کشور ارائه می دهد.

۵ سال سابقه درخشان در خدمت گذاری به جامعه محترم پزشکی و کادر درمانی کشور در سطح بین المللی

خدمات تخصصی ویژه پزشکان

پرداخت های بین المللی

دوره های آموزشی

پکیج آموزش زبان انگلیسی

گردشگری سلامت

برنامه های مهاجرتی

آزمون های پزشکی

عضویت در انجمن های بین المللی

بازدید های تخصصی پزشکی

استخدام پزشک

میز دیجیتال پزشکی