خدمات دکترپیشکار…

به دلیل نیاز قابل توجه پزشکان به داشتن تعامل با مجامع آموزشی و سلامت در سراسر دنیا و با نظر به برخی محدودیت های موجود در کشور، گروه سلامت هلدینگ آریان به جهت داشتن تجربه ی کافی در زمینه ی برقراری تعاملات بین الملل و با هدف افزایش دسترسی به امکانات آموزشی روز و توسعه ی سلامت پایدار، خدمات ویژه ای را به اعضای محترم جامعه ی پزشکی و درمان کشور ارائه می دهد.

۵ سال سابقه درخشان در خدمت گذاری به جامعه محترم پزشکی و کادر درمانی کشور در سطح بین المللی

خدمات تخصصی ویژه پزشکان

رزومه ساز

آزمون های پزشکی

استخدام پزشک

میز دیجیتال پزشکی

پرداخت های بین المللی

اخذ مجوز کاری برای پزشکان

دوره های تخصصی

عضویت در انجمن های تخصصی

بازدید های تخصصی پزشکی

گردشگری سلامت