تاسیس مراکز درمانی خارج از کشور

بسیاری از پزشکان به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور تاسیس و یا مشارکت در سهام یک مرکز درمانی معتبر هستند تا به این وسیله علاوه بر اشغال در زمینه درمان قادر باشند از عایدی مناسبی هم از جانب آن مرکز برخوردار شوند.

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری خارجی در بخش درمان علاوه بر سود آوری و ایجاد گردش مالی مناسب، مزایای ویژه ای همچون اخذ اقامت بلند مدت برای شخص سرمایه گذار و اعضای خانواده، امکان ثبت شرکت و انجام فعالیت های بازرگانی، خرید اموال و مستغلات و بسیاری موارد دیگر را در بر خواهد داشت.

گروه سلامت آریان به واسطه ی تاسیس چندین مرکز درمانی در کشورهای قطر و عمان و مشارکت در سهام برخی بیمارستان های برتر، تجربه و توان اجرایی مناسبی برای احداث مراکز درمانی و همچنین ارائه مشاوره تجاری-حقوقی به متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه را دارا می باشد.

به تبع پیمودن مسیر پیچیده ی سرمایه گذاری در کشوری بیگانه با داشتن قوانینی متفاوت، با همراهی افرادی که این مسیر را در گذشته پیموده اند به آسانی میسر خواهد شد.

فرم مشاوره دکترپیشکار