فرایند کار پزشکان در دبی

همانند سایر کشور های عربی یکی از مهم ترین الزامات کار پزشکان در شهر دبی، داشتن تاییدیه ی صحت مدارک از طرف گروه دیتافلو می باشد. همچنین گذراندن آزمون پرومتریک نیز برای اغلب رشته ها مورد نیاز است. در برخی موارد ممکن است به درخواست هیئت بررسی مدارک از متقاضی جهت شرکت در آزمون شفاهی نیز دعوت به عمل آورده شود. البته امکان معافیت از آزمون پرومتریک برای پزشکانی که دارای گواهینامه هایی مانند USMLE Part III از آمریکا و یا PLAB I & II از انگلستان هستند نیز وجود دارد.

حداقل سابقه­ی کاری مورد نیاز برای پزشکان و دندان پزشکان عمومی 2 سال و برای متخصصین 3 سال می باشد. اما می توان برای پست های مانند رزیدنسی و اینترنی هم درخواست داد که در آنها نیازی به ارائه ی سابقه ی کاری وجود ندارد.

 

مراحل کاری برای دریافت اجازه کار در شهر دبی کشور عمارات به صورت زیر قابل تعریف است:

ابتدایی ترین گام برای شروع فرایند دریافت مجوز کاری، احراز صلاحیت حرفه ای جهت کار در شهر دبی می باشد.فرایند احراز صلاحیت یا استعلام اولیه شامل بررسی رشته ی تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و سوابق کاری پزشک می باشد که در نهایت به وی این اطمینان را می دهد که می تواند جهت شروع فرایند مدارک خود را جهت صحت سنجی برای گروه دیتافلو ارسال نماید.

ابتدایی ترین گام برای شروع فرایند دریافت مجوز کاری، احراز صلاحیت حرفه ای جهت کار در شهر دبی می باشد.فرایند احراز صلاحیت یا استعلام اولیه شامل بررسی رشته ی تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و سوابق کاری پزشک می باشد که در نهایت به وی این اطمینان را می دهد که می تواند جهت شروع فرایند مدارک خود را جهت صحت سنجی برای گروه دیتافلو ارسال نماید.

این آزمون تستی در اغلب کشورها و در تست سنترهای مخصوص پرومتریک برگزار می گردد. بسته به تخصص های مختلف بین 100 تا 150 سوال مطرح خواهد شد که نمره ی قبولی در آن معمولا بین 55 تا 65 برآورد می شود. جهت کسب آمادگی برای شرکت در این آزمون، متقاضی می تواند منابع و نمونه سوالات تهیه شده بر اساس آزمون های قبلی را از شرکت تهیه نماید.

دریافت این نامه به منزله­ ی داشتن اجازه ی کار در شهر دبی به عنوان پزشک است. اعتبار این گواهی یکسال بوده که پس از انقضا امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

در این مرحله متقاضی می بایست به دنبال یافتن جاب آفر باشد.

بعد از مشخص شدن کارفرما متقاضی می تواند جهت اخذ مجوز کاری اقدام نماید. فرایند اخذ مجوز معمولا توسط کارفرما انجام می شود.

متقاضیان می توانند کلیه مراحل ذکر شده فوق را به کارشناسان خبره هلدینگ آریان بسپارند و از حصول نتیجه نهایی آسوده خاطر باشند.

لیست تخصص هایی که جهت کار کردن در شهر دبی ملزم به شرکت در آزمون پرومتریک هستند

Plastic Surgery

Neurology

Forensic Medicine

Anatomic Pathology

Psychiatry

Neurosurgery

Gastroenterology

Anesthesia

Public Health Medicine

Obstetrics & Gynaecology

General Practice

Cardiology

Pulmonary Disease

Ophthalmology

General Surgery

Cardio – Thoracic Surgery

Radiology / Diagnostic Radiology

Orthopedic Surgery

Critical Care Medicine

Clinical Pathology

Rheumatology

Otolaryngology

Internal Medicine

Dermatology

Urology

Pediatrics

Medical Microbiology

Emergency Medicine

Vascular Surgery

Physical Medicine & Rehabilitation

Nephrology

Family Medicine

Orthodontics

Endodontics

Pediatric Dentistry

General Dentistry

Periodontics

Implantology

Prosthodontics

Oral Surgery

Oral and Maxillofacial Surgery

Restorative Dentistry

Assistant Nurse

Registered Nurse

Assistant Midwife

Registered Midwife

Physiotherapy Technician

Medical Laboratory Technologist

Clinical Scientist – Hematology

Anesthesia Technician

Prosthetics & Orthotics

Microbiology Technologist

Dental Assistant

Anesthesia Technologist

Nutritionist

Dental Hygienist

Audiologist

Prosthetics & Orthotics Technician

Occupational Therapy Technician

Dental Lab Technician

Audiology Assistant

Prosthetics & Orthotics Technologist

Radiographer

Occupational Therapist

Dialysis Technician

Cardiac Perfusionist

Respiratory Technician

Optometrist

Dialysis Technologist

Clinical Biochemistry Technologist

Respiratory Therapist

Pharmacist

Massage Therapist

Clinical Dietitian

Clinical Psychologist

Pharmacy Technician

Hematology Technologist

Clinical Pharmacist

Physiotherapist

Medical Laboratory Technician