شرایط و قوانین وبسایت Drpishkar.com

اينجانب  با کلیک روی دکمه ثبت نام تاييد مي‌كنم كه پر کردن این فرم و ارائه درخواست استخدام هیچگونه حقی را برای اینجانب در جهت استخدام ایجاد نخواهد کرد. همچنین به اين نكته واقف هستم كه شرکت آریان تجارت به هیچ وجه اجباری در استخدام اینجانب نداشته و کلیه هزینه های مربوط به بررسی و تائید مدارک غیر قابل بازگشت بوده و به عهده اینجانب میباشد. همچنین ارائه اطلاعات نادرست يا عدم ارائه اطلاعات کامل ممكن است باعث لغو پذيرش يا قطع همکاري درصورت استخدام شود.