مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز طبابت کشور قطر

  1. اسکن اصل و ترجمه ­ی مدارک تحصیلی عمومی، تخصص و فوق تخصص به همراه ریز نمرات (چنانچه مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی یا عربی است نیازی به ترجمه ی آن وجود ندارد)
  2. اسکن اصل و ترجمه ی پروانه ­ی طبابت دارای اعتبار
  3. اسکن اصل و ترجمه­ ی گواهی اشتغال دارای سمت شغلی، تاریخ شروع و پایان اشتغال مربوط به سال های کاری اخیر و مهر و امضای مدیر یا مسئول منابع انسانی مرکز (چنانچه گواهی به زبان انگلیسی صادر شود نیازی به ترجمه­ ی آن نیست) – برای اشتغال در قطر ارائه ی سابقه ی کاری از بیمارستان های دولتی در اولویت است.
  4. اسکن واضح پاسپورت امضا شده (صفحه اول)
  5. ترجمه­ و اصل شناسنامه (تنها در صورت داشتن تغییرات در صفحه سوم)
  6. لاگ بوک (تایپ شده، دارای حداقل تعداد 100 مورد عمل، دارای تاریخ شروع و پایان در بازه ی 5 سال اخیر با فرمت روز ماه و سال، مهر و امضا شده توسط مدیر مرکز و یا مدیر منابع انسانی مرکز) –میتوانید نمونه ی لاگ بوک مورد تایید را از کارشناسان دریافت نمایید.
  7. گواهی گود استندینگ از نظام پزشکی

شروط اخذ گواهی اشتغال برای تخصص های گوناگون  (حداقل سابقه مورد نیاز)

رشته

حداقل سابقه کاری مورد نیاز (به سال)

Physicians

5

Paramedics

5

General Dentist

3

Special Dentist

4

Pharmacist

3

General Nurse

3

Nurse Specialist

4

Midwifery

2

Radiographer

3

Technologist/Therapist

2

Technician

12 -18 ماه

  • پزشکانی که در مطب شخصی مشغول به طبابت هستند، می توانند گواهی اشتغال خود را از سازمان نظام پزشکی و یا معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی دریافت نمایند که در آن حتما سمت پزشک، تاریخ شروع و پایان کار و محل طبابت ذکر شده باشد.
  • عنوان پروانه طبابت می بایست با عنوان گواهی اشتغال و مدرک تحصیلی یکسان باشد.
  • اخذ تاییدیه ی دادگستری و مهر وزارت امور خارجه برای کلیه ی مدارک الزامی است.